Regulamin konkursu

Załącznik 1

Zgoda na udostępnienie nieruchomości

Załącznik 2

Oświadczenie uczestnictwa w konkursie